« afbeelding 1 van 1 »
 
Saturday 29 September 2018

Tweede bijeenkomst panel huisvesting arbeidsmigranten

Huisvesting van arbeidsmigranten op het terrein van de ondernemers heeft de voorkeur. Dat was de uitkomst van de tweede paneldiscussie over de huisvesting van arbeidsmigranten die 26 september werd georganiseerd in Gameren. Het panel bestond voornamelijk uit betrokkenen, zoals buurtbewoners, werkgevers en uitzendorganisaties.

Wethouder van Leeuwen gaf aan tevreden te zijn met de richting die het panel koos. Als tweede keuze werd huisvesting in dorpen en wijken genoemd. Als derde grootschalige opvang op bedrijventerreinen, wat vooral voor grote logistieke bedrijven van toepassing is. Eind dit jaar moet het nieuwe beleid echt vorm krijgen.

Enquête
De gemeente Zaltbommel neemt de uitkomsten van de paneldiscussie mee in het onderzoek dat breder onder de bevolking wordt gehouden. Volgende week start in Zaltbommel een digitale enquête waarbij iedereen zich mag uitspreken over de huisvesting van arbeidsmigranten.

Huisvesting op terrein werkgever
Voor het huisvesten op het terrein bij de werkgever moeten volgens het panel en de wethouder wel voorwaarden komen. Onder andere over aantallen en over de verschijningsvorm. Een mogelijkheid is om het aantal arbeidsmigranten dat mag wonen op het terrein af te laten hangen van de teelt per hectare. De huisvesting zou daarnaast niet hoger dan de kas moeten zijn en landschappelijk ingepast zijn én comfortabel om in te wonen. Ook voor logistieke dienstverleners geldt: zorg dat de huisvesting zo dicht mogelijk bij het werk is, ook om verkeersbewegingen te minimaliseren.

Huisvesting in woningen in dorp of wijk
Huisvesten in woningen in dorpen en wijken stond op de tweede plaats bij het panel. Met daarbij als belangrijke opmerking om niet te stapelen in een dorp. Van Leeuwen: "De oproep werd gedaan dat niet én veel werknemers bij een tuinder, én woningen in een dorp én daarnaast nog een geconcentreerde locatie in een dorp of wijk komt.”

Geconcentreerde huisvesting
Van Leeuwen: "Geconcentreerde huisvesting lijkt gezien het aantal arbeidsmigranten dat hier nu al woont en werkt noodzakelijk. Daarnaast moeten we af van het opkopen van woningen voor arbeidsmigranten in kleine kernen. Daar kan geconcentreerde huisvesting aan bijdragen. Een oproep die we hiervoor kregen is het ‘bed voor bed’ principe; Als er een geconcentreerde locatie komt, zou dat betekenen dat woningen in die plaats dus weer in de verkoop gaan. Dit zijn allemaal mogelijkheden die we nader onderzoeken.”

Bronnen:
Omroep Gelderland
Gemeente Zaltbommel
 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA