« afbeelding 1 van 1 »
 
Friday 17 November 2017

Uitnodiging solitaire bedrijven afvalwater

Uitstel zuiveringsplicht bij verwerking van afvalwater solitaire bedrijven in Zaltbommel

Per 1 januari 2018 gaat de zuiveringsplicht van afvalwaterstromen van glastuinbouwbedrijven in. Bedrijven in de concentratie-gebieden in de Bommelerwaard kunnen hun afvalwater aanbieden op een nog aan te leggen tuinbouwriolering; het afvalwater wordt gezuiverd in een centrale zuivering in Zaltbommel. Voor de solitaire bedrijven is de aansluiting op het rioleringssysteem niet haalbaar. Aanbieding van het afvalwater aan de zuiverings-installatie is wel mogelijk.

Dit voorjaar heeft door stagiare Ewout Booij een verkenning plaatsgevonden van mogelijke oplossingen voor het afvalwatervraagstuk bij solitaire bedrijven. Een deel van de bedrijven heeft aangegeven te overwegen het afvalwater af te voeren naar de te bouwen zuiveringsinstallatie. Voor deze bedrijven is de mogelijkheid gecreëerd om via maatwerk uitstel van de zuiveringsplicht te verkrijgen tot de zuiveringsinstallatie is gebouwd. Hiervoor geldt dat deze bedrijven uiterlijk 4 december ingetekend moeten zijn. LTO Glaskracht en het Glastuinbouwpact organiseren voor deze ondernemers een bijeenkomst op:

Datum : 24 november 2017
Tijd : 13.00-14.30 uur
Plaats : Laurens van den Oord, Wordragensestraat 48, Ammerzoden (nieuwe ingang)

Programma
1. Opening
2. Verwerking afvalwater in Zaltbommel door David van Tuijl & Daan van Empel
    - Ontwikkelingen en stand van zaken collectief systeem
    - Aansluitovereenkomst
3. Vragen/discussie
4. Mogelijkheid tot intekening
5. Sluiting

Platform Tuinbouw Bommelerwaard - Henk Kolbach
Werkgroep Waterkwaliteit              - David van Tuijl, Daan van Empel, Gerard Selman

 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA