« afbeelding 1 van 1 »
 
Thursday 15 July 2021

Uitstel einddatum EHG subsidie voor aanleg OCAP leiding

Vele tuinders in de Bommelerwaard hebben enige tijd geleden EHG subsidie ontvangen voor de aanleg van een OCAP CO2-leiding. Inmiddels komt de eerder geplande einddatum van het project in zicht, terwijl het project nog niet is gerealiseerd. De oplevering is namelijk gekoppeld aan de bouw van een vloeistofmaker in de regio Amsterdam en de investering in deze vloeistofmaker is gebaseerd op een hogere afname van CO2 van Shell. Echter, het huidige overheidsbeleid, zowel restrictief (CO2-tax) als stimulerend (SDE++), leidt ertoe dat het voor industriĆ«le emitters inmiddels aantrekkelijker is geworden om zich meer te richten op CCS (CO2 opslag op zee) dan op CCU (CO2 voor hergebruik). Dit heeft zich bijvoorbeeld vertaald in de ontwikkeling van het project Porthos. LNV heeft zich ingespannen om het plan alsnog te realiseren, maar daar is tot op heden nog niets concreets uitgekomen. De recente ontwikkelingen die aangeven dat ook CCU nu is opgenomen in de SDE++ van 2021, bieden opnieuw mogelijkheden voor de investering in de vloeistofmaker. Daarnaast is OCAP volop bezig om alternatieve bronnen te zoeken (bio-CO2 bronnen).

Om te voorkomen dat glastuinbouwondernemers bij het verstrijken van de einddatum hun EHG subsidie moeten terug betalen om deze vervolgens bij aanleg opnieuw aan te vragen, hebben OCAP en Subsidia een beroep gedaan op RVO om uitstel te verlenen. Na het aanleveren van een heldere motivering heeft RVO besloten om voor alle projecten, waaronder de Bommelerwaard, uitstel te verlenen tot 31-12-2023. Dit is heel goed nieuws!

Wij houden jullie op de hoogte over de verdere ontwikkelingen mbt de aanleg van de OCAP CO2-leiding. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA