« afbeelding 1 van 1 »
 
Friday 16 December 2016

Veel draagvlak voor collectieve tuinbouwriolering

Het plan voor een collectieve tuinbouwriolering in de Bommelerwaard kan op veel draagvlak rekenen in het gebied. Tuinders onderstrepen dat het voorgestelde collectieve systeem de beste oplossing is. Tijdens twee bijeenkomsten in Gameren en Brakel spraken zij hun steun uit voor de plannen en schreven zij zich in. Tuinders die niet aanwezig konden zijn, worden opgeroepen om zich alsnog te melden.

Vanaf 1 januari 2018 moeten tuinbouwbedrijven verplicht hun eigen afvalwater zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen. In de bijeenkomsten die deze week in het gebied werden gehouden, werd duidelijk dat de bereidheid van tuinders om te investeren in een gezamenlijke oplossing groot is. Men deelt het gevoel dat het voorgestelde collectieve systeem de beste en meest robuuste oplossing is. Het feit dat deze oplossing niet alleen voldoet aan de komende zuiveringsplicht vanaf 2018, maar ook een oplossing biedt voor de toekomstige eis van 0% nutriëntenemissie in 2027, draagt bij aan de positieve beoordeling van het systeem.

Politieke besluitvorming

In het huidige plan is opgenomen dat tuinders uit het gebied het systeem uiteindelijk helemaal zelf betalen, verspreid over 12 jaar. Overheden zullen de aanleg en financiering van de riolering faciliteren. Daan van Empel van LTO Glaskracht is positief over het perspectief van dit plan. "Het feit dat er breed draagvlak is in het gebied, zorgt ervoor dat we met vertrouwen vooruit zien naar de politieke besluitvorming.”

Toekomstgerichte oplossing

Ondernemer David van Tuijl is het aanspreekpunt namens de tuinders uit het gebied. Hij ziet veel voordelen in dit collectieve systeem boven individuele zuiveringen. "Deze investering kost ons als tuinders natuurlijk veel geld, maar we zien het belang en we willen er echt voor gaan. In de Bommelerwaard zal er geen vervuilde sloot meer zijn! We lopen hiermee voorop en worden de meest duurzame tuinders van Nederland.”

Aanmelden of meer informatie?

Een groot aantal tuinders heeft zich tijdens de bijeenkomsten in Gameren en Brakel al ingeschreven om deel te nemen in de collectieve riolering. Hier kunt u de uitgedeelde informatiesheet en de publieksflyer over de tuinbouwriolering downloaden.Was u niet in gelegenheid om aanwezig te zijn en wilt u meer informatie of wilt u zich direct inschrijven? Neem dan contact op met Daan van Empel via 06 295 202 56, daan.van.empel@zlto.nl of spreek David van Tuijl aan. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA