« afbeelding 1 van 1 »
 
Friday 24 April 2020

Verruiming beleid huisvesting arbeidsmigranten Zaltbommel

De gemeente Zaltbommel heeft besloten om het beleid ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten tijdelijk te verruimen. "De gesprekken met verschillende woordvoerders vanuit de sector de afgelopen weken hebben ertoe geleid dat we stappen hebben gezet om ondernemers en werknemers te helpen”, vertelt wethouder Gijs van Leeuwen. Een belangrijke maatregel is dat arbeidsmigranten niet hoeven te verhuizen om tijdelijk elders in de regio te gaan werken. Dit om gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken.

De coronacrisis treft ook de glastuinbouwsector hard: de afzet naar het buitenland is bij de meeste ondernemers zwaar gedaald en het is lastig om personeel in te blijven zetten met de huidige maatregelen die getroffen worden in de crisis. Een aanzienlijke groep arbeidsmigranten kan soms niet weg uit Nederland, maar het werk op de bedrijven ligt in veel gevallen wel stil. Daarnaast is het soms lastig om arbeidsmigranten naar Nederland te halen. Om de ondernemers in de regio tegemoet te komen en gezondheidsrisico’s voor werkgevers en werknemers zoveel mogelijk te beperken, heeft het College Zaltbommel besloten tot een versoepeling van het beleid ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten.

Wonen en werken
Zo zijn werknemers niet meer gebonden om te werken op het terrein waar zij wonen. Veel ondernemers huisvesten arbeidsmigranten op hun eigen erf. Normaliter is het verplicht dat migranten alleen bij het bedrijf werken op het terrein waar zijzelf wonen, om commerciële activiteiten rondom huisvesting te voorkomen. Wethouder van Leeuwen: "Momenteel komt het echter voor dat de ene ondernemer geen werk voor heeft door een flinke terugval in de afzet, terwijl bij de andere ondernemer een piekbelasting ontstaat doordat de pluktijd voor teelten als frambozen en aardbeien is aangebroken. Om het mogelijk te maken dat deze ondernemers toch werknemers kunnen krijgen, mogen arbeidsmigranten tijdelijk ook werken op terreinen waar zij zelf niet wonen.”

Woonunits
Ook is het tot 31 december 2020 toegestaan om woonunits te plaatsen om plekken die daar normaal gesproken niet bestemd voor zouden zijn. "Ook dit doen we om ondernemers te ontlasten die met pieken zitten rondom de pluktijd van bijvoorbeeld zachtfruit onder glas. Voor de zomer en na de zomer breken deze perioden aan en we willen ondernemers de mogelijkheid geven om hierop voor te kunnen sorteren door deze mogelijkheid qua huisvesting te bieden. Wellicht dat het achteraf niet nodig blijkt te zijn, maar momenteel proberen we vooruit te kijken en maatregelen te treffen voor uitdagingen die we nu voorzien.”

Gezondheidsrisico’s beperken
"De afgelopen weken heb ik regelmatig contact gehad met verschillende woordvoerders uit de sector, waaronder met Toon van Tuijl (voorzitter regio Gelderland-West & Ledenraadslid regio Gelderland) en Gerard Selman (projectmanager Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen). Die gesprekken hebben ertoe geleid dat we als college besloten hebben om snel een besluit te nemen en het beleid te versoepelen. De reden van de versoepeling is om de gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken. Om dat te kunnen doen is het zaak dat we de verplaatsing van mensen zoveel mogelijk voorkomen.” Donderdag 23 april wordt het besluit in de gemeenteraadsvergadering bekrachtigd.


 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA