« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 20 July 2015

Vertrouwen van omgeving als basis voor ondernemen

Peter van Wijgerden uit Bruchem noemt zichzelf een creatief ondernemer. "Ik kweek bijzondere primula’s en eetbare planten zoals Borage en Oost-Indische kers voor de Nederlandse en buitenlandse markt, maar ik houd me voornamelijk bezig met de veredeling van primula’s. Daarnaast probeer ik waar mogelijk met mijn bedrijf de verbinding te zoeken met bewoners van de Bommelerwaard. We maken als tuinders deel uit van een groter geheel, er wonen namelijk een kleine 50.000 mensen in de Bommelerwaard. In gesprek met en vertrouwen van je omgeving is een mooie basis voor het bestaansrecht van je bedrijf in de toekomst", aldus Peter .

"Bij de plannen om de contouren van het intensiveringsgebied aan te passen, hebben we bewust al in een vroeg stadium contact gezocht met onze directe buren. We hebben hen allemaal een brief gestuurd met de vraag of ze akkoord gingen met de landschappelijke inpassing en de plaats waar onze kas wel uitgebreid kan worden. We hebben hier nieuw gebouwd in 1998 en hebben bijgebouwd in 2013. Samen met een landschapsarchitect zijn we aan de slag gegaan om een plan te maken. Zo’n traject vraagt ook de nodige flexibiliteit zowel van jezelf als van het Projectbureau (PHTB) en bijvoorbeeld de gemeente. Het bleek namelijk dat het ter plaatse beter was om de contourlijnen van het intensiveringsgebied op te schuiven en een stuk grond met kasbestemming in te leveren. De grond had namelijk hoog archeologische waarde en de ligging was zo dat grootschalige tuinbouw daar niet mogelijk was. Een ander aspect is dat er te veel burgerwoningen in de directe omgeving staan. Door onderling overleg met alle betrokken partijen is er nu een situatie ontstaan waarin alle aspecten naar ieders tevredenheid zijn uitgevoerd.

"Ik raad andere tuinders echt aan goed na te denken over het betrekken van de omgeving in verschillende stadia van je bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld door bij nieuwbouw al in een vroeg stadium een landschapsarchitect of een natuurvereniging te betrekken. Landschappelijke inpassing is een belangrijk thema als het gaat om acceptatie van je omgeving. Het is ook een lange termijn visie voor de volgende generaties. Nog te vaak is dit onderwerp het sluitstuk van de begroting en dat is jammer want ik denk dat je daar veel goodwill mee kweekt. Want als de omgeving tegenwerkt, ben je vaak verder van huis. Ook andere zaken zoals zuinig omgaan met energie, zelf energie opwekken of toepassen van milieuvriendelijke beschermingsmiddelen zijn belangrijk om als sector te laten zien. De beeldvorming naar de samenleving is heel belangrijk. Onze taak is om nog meer dan voorheen een steentje bij te dragen aan een goed imago, zodat de inwoners van de Bommelerwaard trots kunnen zijn op onze sector. Dit geeft ons garantie op een mooie toekomst voor onze bedrijven’. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA