« afbeelding 1 van 1 »
 
Friday 13 December 2019

Vijf vragen over plannen tuinders Bommelerwaard

Drie glastuinbouwbedrijven in de Bommelerwaard zijn direct getroffen door de stikstofregels. De ondernemers waren tot voor kort in een vergaande fase van nieuwbouw,. uitbreiding of verplaatsing van hun bedrijf, zoals Leendert van Tuyl. De werkzaamheden zijn echter noodgedwongen stilgelegd.

 

De nieuwe locaties van twee van de drie bedrijven en de uitbreiding van het derde bedrijf liggen te dicht bij het Natura 2000-gebied Rijntakken. Dat gebied omvat uiterwaarden langs de Waal, vanaf Zaltbommel tot aan Duitsland. Iedereen die in de buurt van een Natura 2000-gebied een activiteit wil ondernemen waarbij stikstof vrijkomt, moet eerst aantonen dat de uitstoot geen negatief effect heeft op deze natuur.

 


Waaruit bestaat de stikstofdepositie bij glastuinbouwbedrijven?

De stookinstallaties veroorzaken het grootste deel van de stikstofuitstoot vanuit glastuinbouwbedrijven. Op veel van die bedrijven draaien WKK-installaties. Dankzij deze installaties is de sector niet alleen aardgasverbruiker, maar ook netto leverancier van elektriciteit. WKK's hebben wel een hogere NOx-uitstoot. Daarom is vaak een rookgasreiniger verplicht. De meeste bedrijven hebben overigens al een rookgasreiniger.

 


Zorgen de plannen van die drie glastuinbouwbedrijven in de Bommelerwaard voor uitbreiding van de stikstofdepositie in het Natura 2000-gebied?

Nee, bij twee bedrijven is het effect op de stikstofdepositie nul. Bij het derde bedrijf neemt de stikstofuitstoot zelfs iets af. Dat werkt via intern salderen. Bij intern salderen wordt de stikstofdepositie van de nieuwe activiteiten verrekend met de depositie van de bestaande activiteiten op die locatie. Als bijvoorbeeld op een perceel grasland een kas is gepland, mogen de nieuwbouwactiviteiten, de extra verkeersbewegingen én de uitstoot van de stookinstallatie niet groter zijn dan de uitstoot van het grasland, die onder andere ontstaat door het vee dat daar loopt.

 


Hoe ver waren de drie bedrijven al?

Eind mei oordeelde de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met de Europese Habitatrichtlijn. Tot dan waren alle drie de glastuinbouwbedrijven al verplichtingen aangegaan op grond van het PAS. Ze hebben onderzoeken laten doen, offertes in huis of al een aanbesteding getekend onder voorbehoud. Een van de drie bedrijven heeft het plantmateriaal al besteld voor de uitbreiding.

 


Hoe moet het nu verder?

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en LNV hebben vorige week overeenstemming bereikt over de provinciale beleidsregels stikstof. Deze regels bepalen wanneer en onder welke voorwaarden er een natuurvergunning kan worden verleend bij de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. LTO Noord regio Oost heeft vorige week in beide provincies uitleg gekregen van de gedeputeerden over de inhoud van de beleidsregels. De partijen die op provinciaal niveau het brede Landbouw Collectief vormen, waren hiervoor uitgenodigd.

Het vaststellen van de beleidsregels is een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten (GS). Provinciale Staten (PS) hebben dit gemandateerd aan GS. Uiteraard zullen GS PS informeren over de beleidsregels. De beleidsregels zijn op 10 december door Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel en Gelderland vastgesteld. Zij zijn op 12 december gepubliceerd en treden op 13 december in werking.


Zorgen

LTO Noord regio Oost constateert dat de beleidsregels op een aantal punten verbeterd zijn ten opzichte van die van medio oktober. De protestacties bij beide provinciehuizen en de inzet die wij daarna hebben gepleegd hebben effect gehad. De beleidsregels die nu voorliggen zijn praktisch beter uitvoerbaar en beter passend bij de ontwikkelingen in onze sector. Echter, we houden ook nog een aantal grote zorgen. Zorgen die verbonden zijn aan de discussies op het landelijk niveau.


Update LTO Nederland

Naast de beleidsregels liggen er nog diverse knelpunten op landelijk niveau. Dan gaat het om zaken als het invoeren van een drempelwaarde, geen vergunning voor beweiden en bemesten. Zie hiervoor deze update vanuit LTO Nederland.

Update vanuit provincies
Inmiddels hebben de provincies Overijssel en Gelderland hun beleidsregels vastgesteld. Lees hier de berichtgeving vanuit Gelderland.

Bronnen: Nieuwe Oogst en LTO Noord
 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA