« afbeelding 1 van 1 »
 
Saturday 09 February 2019

Voldoende vraag naar CO2 voor leidingnet

In een tweede ronde zijn afgelopen maand gesprekken gevoerd tussen OCAP en de ondernemers in de Bommelerwaard om de definitieve behoefte aan CO2 af te spreken. Jacob Limbeek geeft aan dat de gesprekken positief zijn verlopen. "Er is gebleken dat er voldoende vraag naar CO2 is in het gebied om tot een succesvolle businesscase te komen."


In januari ging OCAP voor de tweede keer langs bij de kwekers in de Bommelerwaard. Deze gesprekken zijn succesvol verlopen. "Er zijn al veel handtekeningen gezet. Qua volume hebben we voldoende vraag naar CO2 in beeld om tot een succesvolle businesscase te komen”, zegt Limbeek. "Nu is het zaak om zo snel mogelijk de businesscase rond te maken, zodat we vanaf de zomer 2020 CO2 kunnen leveren in het gebied.”


Samenwerking

Uitgangspunt is om ook Gameren-Oost en Bruchem aan te sluiten bij het net. Omdat deze gebieden aan de rand liggen, betekent een aansluiting ernaartoe een flinke extra investering. "We gaan kijken of we met behulp van subsidie van provincie Gelderland deze investering toch mogelijk kunnen maken.”


Levering CO2

Om voldoende externe CO2 aan te kunnen leveren wordt de businesscase afgestemd met Glastuinbouw Nederland en de partijen die over bronnen beschikken. "In het Klimaatakkoord wordt hier al op voorgesorteerd. De vraag naar CO2 zal de komende jaren naar verwachting toenemen. Daarom is het belangrijk dat we hier met alle partijen afspraken over maken.” Verschillende bronnen zijn interessant als het gaat om levering van CO2. "We voeren bijvoorbeeld ook gesprekken met de Bio-Energiecentrale in Harderwijk om mogelijk CO2 uit mestvergisting aan te trekken.” 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA