« afbeelding 1 van 1 »
 
Wednesday 03 July 2019

Voorbereiding tuinbouwriolering Bommelerwaard goed op stoom

Afgelopen maanden is gestaag doorgewerkt aan de voorbereidingen van de tuinbouwriolering. Het systeem bestaat uit twee delen: het rioleringsdeel voor afvoer van het afvalwater en het zuiveringsdeel dat de gewasbeschermingsmiddelen centraal uit het water haalt. De werkgroep is op dit moment bezig met de afwikkeling van de aanbestedingen; binnen twee maanden wordt duidelijkheid verwacht.


Gemeente Zaltbommel is opdrachtgever voor het rioleringsdeel. Afgelopen maanden is veel aandacht besteed aan het ontwerp van de riolering, de tracés en het oplossen van knelpunten hierin. De glastuinbouwsector is hier goed in betrokken en heeft in afstemming met de gemeente een externe deskundige partij een toetsing laten uitvoeren. Ook is onderzocht of de gezamenlijke aanleg met de CO2-leiding voordelen biedt.

Uitgangspunt is voor alle partijen een deugdelijke riolering tegen op lange termijn de laagste exploitatiekosten. Van het vastgestelde ontwerp is vervolgens een bestek opgesteld dat de basis is voor uitvraag in de markt. De afwikkeling van de aanbestedingen loopt op dit moment. Erik Gossink, vanuit gemeente Zaltbommel betrokken is positief over de samenwerking en het resultaat: "Een systeem zoals wat we nu in de Bommelerwaard gaan bouwen is uniek in Nederland. We hebben gelet op de centen, maar ook op de flexibiliteit van het systeem zodat we een bedrijf kunnen helpen als er een keer een probleem optreedt in de productie. We hebben samen met alle tuinders en Glastuinbouw Nederland hard gewerkt om een doelmatig rioolsysteem aan te besteden en de eerste resultaten zijn zonder meer hoopgevend”.


Tegelijkertijd loopt onderzoek naar de beste opzet van de zuiveringsunit die geplaatst gaat worden bij de RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) in Zaltbommel. Deze unit haalt de gewasbeschermingsmiddelen uit het water, waarna deze stroom mee gaat in het reguliere zuiveringsproces. Hiermee worden de meststoffen meteen uit het water gehaald en voldoet de glastuinbouw al aan de regelgeving in 2027.

"Doordat het water van de glastuinbouw gescheiden van het overige afvalwater wordt ingezameld, is het mogelijk om met BZG-goedgekeurde technieken te werken en is er geen aanvullend onderzoek nodig. De totale capaciteit is het grootst van alle installaties die inmiddels al geplaatst zijn. De grote mate van samenwerking laat zien dat de ondernemers in de Bommelerwaard verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater serieus nemen”, aldus Guus Meis, beleidsspecialist Water van Glastuinbouw Nederland. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA