« afbeelding 1 van 1 »
 
Friday 13 December 2019

Voorbereidingen tuinbouwriolering van start

Kwekers, gemeente Zaltbommel en Waterschap Rivierenland hebben afgelopen zomer groen licht gegeven voor de aanleg van een rioolstelsel. Dit stelsel zal afvalwater van ruim 250 ha glastuinbouw naar een nieuwe zuiveringsinstallatie voor gewasbeschermingsmiddelen leiden. Naast genoemde partijen zijn in de unieke samenwerking ook provincie Gelderland en Dunea betrokken, waardoor het collectief technisch en financieel haalbaar is geworden.

 

Met de aanleg van het systeem zijn de aangesloten kwekers straks klaar voor 2027 als ook de meststoffen uit het afvalwater gezuiverd moeten worden. De in 2020 nieuw te bouwen zuiveringsinstallatie staat op het terrein van Waterschap Rivierenland in Zaltbommel en zuivert het tuinbouwafvalwater van gewasbeschermingsmiddelen. Hierna gaat het behandelde water ook nog door de rioolwaterzuivering van het waterschap, zodat ook de meststoffen worden verwijderd. Er is door partijen vanaf 2012 gewerkt aan een robuust systeem om de kwaliteit van het oppervlaktewater in de toekomst te kunnen borgen; Dunea neemt in westelijk Bommelerwaard oppervlaktewater in om drinkwater te produceren.

 


Start werkzaamheden februari

Nu de riolering is aanbesteed zijn de voorbereidingen in volle gang. Aannemer Kanters is bezig om het Definitief Ontwerp te verfijnen. Op basis van dit Definitief Ontwerp worden op korte termijn de vergunningsaanvragen gestart. Afgelopen week zijn in een tweetal bijeenkomsten de kwekers geïnformeerd over de aanpak. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in het veld in februari starten. Begonnen wordt met de plaatsing van drie grote gemalen en de gestuurde boringen gevolgd door de graafwerkzaamheden. Elk deelnemend bedrijf wordt bezocht om samen de definitieve situatie te bepalen en afspraken te maken over de uitvoering.

 


Contactpersoon

Onderzocht wordt of de vergunningverlening voor de silo’s gestroomlijnd kan worden. Hoewel de planning uitdagend is wordt erop gewerkt om eind 2020 het gehele systeem werkend te hebben. Het systeem is voorzien van telemetrie waardoor de pompen op afstand aangestuurd kunnen worden. Dit biedt mogelijkheden voor de aangesloten kwekers om inzicht te krijgen in de afvalwaterstromen en bij calamiteiten op een bedrijf hierop in te spelen door hier voorrang te geven op afvoer van water.

 

Om de aanleg van het geheel te stroomlijnen zal per cluster een kweker worden gevraagd als contactpersoon op te treden.

 


Maatwerk

Glastuinbouw Nederland heeft in 2017 voor de gehele Bommelerwaard maatwerk aangevraagd in het kader van de zuiveringsplicht. Dit betekent dat glastuinbouwbedrijven in de Bommelerwaard die niet in een concentratiegebied liggen de mogelijkheid hebben om hun afvalwater per as aan te bieden aan de zuiveringsinstallatie in Zaltbommel. Hiervoor hebben ongeveer 10 solitaire bedrijven interesse getoond. Nu de contouren duidelijk zijn zal begin 2020 deze groep worden geïnformeerd over deze mogelijkheid.


 

  
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA