« afbeelding 1 van 1 »
 
Saturday 18 July 2015

Waardevolle uitkomst enquete tijdens aardbeiendag

 

"Waardevol", zo omschrijft Heidi Uenk, projectleider van het project ‘Interactie met de samenleving’, de resultaten van de enquête die het project hield onder bezoekers van de Aardbeiendag. Twee studenten van HAS Den Bosch en Wageningen UR ondervroegen ruim 115 bezoekers. Reden voor deze enquête was om inzicht te krijgen in de beelden die leven onder bezoekers over de glastuinbouw in hun regio.

De bezoekers werd gevraagd naar hun beeld over de glastuinbouw. Zij gaven de glastuinbouw gemiddeld een 7,3. Als positieve punten werden de werkgelegenheid, de mooie producten en het harde werken door de tuinders genoemd. Er was ook een aantal neutrale reacties. Mensen die kassen niet mooi vinden, maar het wel goed voor de regio vinden dat ze er zijn.

De deelnemers die negatief over de sector denken gaven als reden het effect op het landschap op dat de sector heeft (lichthinder en het uiterlijk van kassen), het energieverbruik, het gebruik maken van buitenlandse werknemers (liever zagen zij Nederlandse werklozen aan het werk) en het effect van het vrachtverkeer op de omgeving.

De leden van het project Interactie met de samenleving nemen de uitkomsten zeer serieus. De resultaten worden in het project gebruikt om vervolgactiviteiten te ontwikkelen en/of gesprekken aan te gaan met de omgeving.

"En we zijn natuurlijk blij met het cijfer dat uit de enquête naar voren kwam. Een ruime voldoende, dat is mooi maar nog niet goed genoeg. Eén van de geënquêteerden noemde de tuinbouw ‘de trots van de regio’. We gaan ons best doen dat nog meer mensen dat zo gaan beleven".

Meer over het project en de uitkomsten is te lezen op www.glastuinbouwpactbommelerwaard.nl of volg het project via twitter @Glaspact_Bommel

  
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA