Wednesday 11 March 2015

Weer volop subsidiekansen voor ondernemers

Binnenkort  zijn er weer volop subsidiekansen voor ondernemers in de land- en tuinbouw. 

Er zijn drie mogelijkheden: 
  • Kleine en grote kennisvouchers tot maximaal €10.000 subsidie, waarbij voor elke euro die u zelf inlegt er een euro cash bijkomt om kennis in te  kunnen kopen bij een kennisinstelling (zoals  PPO, WUR, TNO, etc.). Voor deze subsidies geldt: "wie het eerst komt wie het eerst maalt”.
  • Haalbaarheidsstudie / -onderzoek tot een maximum van 50.000 euro subsidie, met een eigen bijdrage die hoger ligt dan het subsidiebedrag dat u aanvraagt. U bepaalt zelf of u externe deskundigheid wil inschakelen. Voor deze subsidies geldt: "wie het eerst komt wie het eerst maalt”.
  • R&D samenwerking tot maximaal 150.000 euro of zelfs 350.000 subsidie, met een eigen bijdrage die hoger ligt dan het subsidiebedrag dat u aanvraagt.  U bepaalt zelf of u externe deskundigheid wil inschakelen. Deze ‘grote’ projecten zullen beoordeeld gaan worden (tenderregeling).
Rijk en regio’s hebben in december 2014 een convenant gesloten om ondersteuning van innovatie voor het MKB gezamenlijk te organiseren. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de uitwerking ervan in subsidie-instrumenten, het is de bedoeling dat de subsidieregeling in april open gaat. Details zijn daardoor op dit moment nog niet bekend.

Als de regeling gepubliceerd is, zal meer informatie te vinden zijn op www.RVO.nl. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met het Glastuinbouwpact.


 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA