« afbeelding 1 van 4 »
 
Monday 01 June 2015

Werkbezoek gemeente aan Bommelerwaard

Op 29 mei jl. bezocht een afvaardiging van de colleges van B&W en de raden van gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, bestuurders van Provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland de glastuinbouw in de Bommelerwaard. Organisatie van dit werkbezoek was in handen van het PHTB. Het Glastuinbouwpact haakte aan en kreeg de gelegenheid om tuinbouwaspecten als duurzaamheid, innovatie en ontwikkeling en ondernemerschap onder de aandacht te brengen bij deze bestuurders.

 

De bestuurders bezochten twee bedrijven in de Bommelerwaard en wel Linflowers van David en Rochus van Tuijl in Zuilichem en het bedrijf van Peter van Wijgerden in Bruchem. Bij Van Tuijl was vooral aandacht voor energiebesparing, terwijl bij Van Wijgerden de aandacht uitging naar de landschappelijke inpassing en de nichemarkt van eetbare bloemen. Han Looijen, voorzitter van het Glastuinbouwpact benoemde de inzet die tuinders in deze regio plegen op de verschillende thema's. Als voorbeeld werd genoemd de grote deelname aan het project 'Het Nieuwe Telen', waarbij tuinders ervaringen uitwisselen en kennis op doen van energiebesparing in de kas door op een andere manier naar het gewas en de teelt te kijken. Ook de grote deelname aan de minimaster Tuinbouw waarbij ondernemerschap centraal staat werd aangestipt.


Nadien ontvingen alle bestuurders extra informatie over de projecten en initiatieven uit de regio en de film 'Een greep uit de kas'

 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA