« afbeelding 1 van 1 »
 
Friday 10 February 2017

Zuivering op solitaire bedrijven in kaart gebracht

Om glastuinbouwbedrijven in de Bommelerwaard die buiten de clusters van de collectieve riolering vallen te helpen een passende oplossing te vinden voor de afvalwaterproblematiek is momenteel een inventarisatie bezig onder deze bedrijven.Met ongeveer 25 solitaire ondernemers is donderdagmiddag 26 januari bekeken wat de zuiveringsplicht inhoudt, hoe een ondernemer de zuiveringsplicht kan invullen en wat het Glastuinbouwpact hierin kan betekenen.

Tijdens de informatiemiddag lichtte Daan van Empel (LTO Glaskracht Nederland) de achtergronden bij en de noodzaak van de zuiveringsplicht toe. Residuen komen nu vaak via drain-, drainage- en filterspoelwater in het oppervlaktewater terecht. Om de beschikking over een breed middelenpakket te houden is het van belang dat emissies teruggedrongen worden en de oppervlaktewaterkwaliteit verbeterd. LTO heeft daarom in 2015 met overheden een Hoofdlijnenakkoord afgesloten waarin is opgenomen dat er per 1 januari 2018 een waterzuiveringsplicht geldt voor glastuinbouwbedrijven.

Waterstromen in kaart

In het tweede deel van de middag ging Ewout Booij (HAS-stagiair bij het Glastuinbouwpact) in op de vraag hoe je als ondernemer praktisch invulling kunt geven aan de zuiveringsplicht. Er is gesproken over het in kaart brengen van waterstromen, terugdringen van emissies en het verminderen van de hoeveelheid afvalwater. Daarnaast is door Ewout een overzicht gegeven van de zuiveringsmogelijkheden die er zijn.

Inventarisatie
Momenteel is Ewout voor het Glastuinbouwpact bezig met een inventarisatie van de stand van zaken wat betreft afvalwaterzuivering onder de solitaire bedrijven. Ewout bezoekt de bedrijven en neemt met de ondernemer de waterstromen ‘onder de loep’. Er wordt gekeken hoe het bedrijf er nu voor staat en waar aanpassingen nodig zijn om in 2018 aan de regels te voldoen. Op 6 maart presenteert Ewout zijn resultaten om 15:30 uur bij Rabobank Bommelerwaard, Hogeweg 55 te Zaltbommel.

Meer informatie of interesse
Alle solitaire bedrijven zijn persoonlijk benaderd voor een inventarisatie, mocht dit niet het geval zijn of hebt u als solitaire ondernemer toch nog interesse in een inventarisatie? Dan kunt u contact opnemen met Ewout via T.Booij@student.has.nl


Glastuinbouwpact Bommelerwaard

Het Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen faciliteert de betrokken partijen door onderzoek naar de mogelijkheden voor collectieve riolering te faciliteren en de partijen in het proces te ondersteunen om dit initiatief van de grond te krijgen.

  
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA