« afbeelding 1 van 1 »
 
Thursday 22 October 2020

Zuiveringscollectief Bommelerwaard goed op schema

De glastuinbouw heeft in 2015 afspraken met de overheid gemaakt over nagenoeg emissieloze teelten in 2027. Voor de eerste stap, het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit geloosd water, moesten individuele glastuinders uiterlijk 1 januari 2018 een eigen waterzuivering hebben geïnstalleerd; collectieven van telers krijgen de tijd tot 1 januari 2021.

In de Bommelerwaard hebben de kwekers gekozen voor een collectieve aanpak, waarbij al het afvalwater wordt gezuiverd bij de RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallatie) in Zaltbommel. Het kwekerscollectief ziet dit als de beste oplossing om geen middelen meer te lozen in de Afgedamde Maas waar drinkwater wordt gewonnen. Daarnaast worden ook de meststoffen (verplicht vanaf 2027) uit het water gehaald. Vanaf de start doen ruim vijftig bedrijven mee met gezamenlijk 245 ha glas.

Het systeem bestaat uit een aantal onderdelen: buffertanks op de bedrijven, specifiek tuinbouwriolering en de centrale zuiveringsinstallatie.

Riolering
Er moet een speciale tuinbouwriolering worden aangelegd omdat de bestaande rioleringscapaciteit niet aanwezig is, niet is bedoeld voor bedrijfsafvalwater en sowieso te klein is. Gemeente Zaltbommel is opdrachtgever voor de aanleg van de ca 35 km verzamel-riolering. De deelnemende kwekers betalen de investering in 12 jaar terug.

De aanleg is een complexe operatie door onder andere kruisingen met een spoorlijn, A2 en de Meidijk. De aanleg is dit voorjaar gestart en door een goede afstemming tussen betrokken partijen verlopen de werkzaamheden volgens plan. De komende weken zullen de pompkasten onder stroom worden gezet, waarna de software ge├»nstalleerd en getest kan worden. Hierna volgt de laatste periode van testdraaien met de pompen. Door middel van telemetrie kunnen de pompen op afstand aangestuurd worden. 

Zuiveringsinstallatie
De centrale zuivering wordt gebouwd en beheerd door Waterschap Rivierenland. Er is voor gekozen om een bestaand gebouw te benutten. Het tuinbouw-afvalwater komt via de verzamelleiding binnen bij een 500 M3 bufferruimte. Tevens is hier een aansluiting aanwezig voor eventuele aanvoer per tankwagen. Van hieruit wordt het afvalwater gezuiverd in 10 parallel geplaatste zuiveringsinstallaties waar de gewasbeschermingsmiddelen uit het water verwijderd worden.

Het betreft hier BZG (Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw) goedgekeurde standaard- installaties met een capaciteit van 12,5 m3/uur; er is ruimte om bij groei van het areaal installaties bij te plaatsen. 
Na zuivering op gewasbeschermingsmiddelen wordt het water in het reguliere zuiveringsproces van de RWZI gebracht, waar de meststoffen uit het water worden gehaald. De bouw en installatie van het geheel is in volle gang. Volgens planning wordt de installatie eind dit jaar opgeleverd.

De planning is erop gericht op het geheel in januari in gebruik te nemen. Dit zal in aanvang afstemming vragen tussen alle betrokken partijen. De hoeveelheid afvalwater zal immers fluctueren als gevolg van meerdere omstandigheden. De buffercapaciteit in het systeem, de telemetrie om pompen aan te sturen en de flexibiliteit om meerdere zuiveringsunits in te zetten biedt mogelijkheden om hier op in te spelen.

Er wordt aan gewerkt om het proces van aanleg van de riolering op film vast te leggen.

Lees ook: Er gutst straks 125.000 liter afvalwater per uur van de kassen naar de zuivering in Bommel 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA