Projecten
 
Collectieve CO2 voorziening Bommelerwaard
De Bommelerwaard wil van het gas af. CO2 levert een groot aandeel van het broeikasgaseffect. CO2 heeft echter ook een belangrijk voordeel: het bevordert plantengroei.... » lees meer
Ondiepe geothermie
Geothermie is een techniek waarmee warm grondwater wordt opgepompt. Het grondwater kan gebruikt worden om op duurzame manier kassen te verwarmen.... » lees meer
Kaskrakers
Kom in de Kas bestaat in 2018 50 jaar. Het kijken in de kas blijft onverminderd populair, mensen willen graag weten wat er in de kas gebeurd. Hier geven we door middel van Kaskrakers een virtuele opschaling aan.... » lees meer
ProefLOKAAL Bommelerwaard: verdienmodellen

ProefLOKAAL Bommelerwaard verbindt producenten en consumenten. Hoe? Door puur en lekker eten.

... » lees meer
CropObserver
Het sturen op fotosynthese bij plantengroei is een uitdaging. De CropObserver is een sensor waarmee flinke stappen in de goede richting worden gezet.  ... » lees meer
Glastuinbouw Bommelerwaard Waterproof
Een collectieve oplossing voor het zuiveren van afvalwater door tuinbouwbedrijven.... » lees meer
Integrale gebiedsaanpak Energie
Gebiedsverkenningen Tuil/Est, Next Garden en uitvoeringsaanpak Bommelerwaard en Neerijnen.... » lees meer
« afbeelding 1 van 1 »
2020 heeft vooral veerkracht van en verbinding tussen de leden laten zien

"We hebben geanticipeerd op ontwikkelingen waarvan we nooit hadden kunnen bedenken daarmee geconfronteerd te worden”. Voorzitter Rian Verwoert van Stichting Greenport Gelderland blikt terug op het bewogen maar leerzame jaar 2020: behalve omgaan met COVID-19 en de gevolgen van het virus voor de Gelderse tuinders ook oog voor de toekomst met nieuwe en innovatieve projecten.

Als Rian Verwoert terugkijkt op 2020 denkt hij vooral aan de veerkracht van de Gelderse tuinders. Toen COVID-19 zijn intrede deed in Nederland en medio maart de ‘intelligente lockdown’ inging was er even paniek in de tuinderssector. Verwoert: "Begrijpelijk, de volledige export lag plat en met name de bloemensector zat met de handen in het haar omdat ze niets af konden zetten.” Toch zag Verwoert de knop al snel omgaan, er werd naar oplossingen gezocht en gevonden. Met steun van de provincie Gelderland wist Greenport Gelderland een gedeelte van de eerste nood te lenigen, vindt de voorzitter. Tuinbouwproducten van Gelderse ondernemers gingen bijvoorbeeld tegen kostprijs naar de Voedselbank en door Staatsbosbeheer en het Geldersch Landschap werden extra bomen geplant. "Maar vooral de ondernemers lieten een enorme veerkracht zien.”

Langetermijnvisie
De coronacrisis gaf ook aanleiding tot nadenken over mogelijke risico’s in de sector, merkte Verwoert. "Ik vind het goed dat Greenports NL dat zo voortvarend heeft opgepakt en was blij dat ik namens Greenport Gelderland mocht meedenken over langetermijn-scenario’s voor de Nederlandse tuinbouwsector.” Inmiddels staan op www.tuinbouwscenarios.nl verschillende toekomstbeelden gericht op de tuinbouwsector in 2030. Verwoert: "Deze uitgeschreven scenario’s helpen ondernemers bij het uitstippelen van een visie voor hun eigen bedrijf. Het is belangrijk te anticiperen op mogelijke risico’s én kansen.”

Naast omgaan met de coronacrisis gingen ook de reguliere werkzaamheden door voor de voorzitter van Greenport Gelderland. Afgelopen maand werden weer vele projecten van agrarische ondernemers goedgekeurd. Verwoert: "We financieren vanuit het innovatiefonds diverse projecten op bijvoorbeeld het gebied van energietransitie of milieuvriendelijker produceren, denk aan onderzoek naar alternatieve manieren van gewasbescherming in de fruitteelt of bomenteelt en het produceren van nieuwe gewassen in Nederland.”

Toekomstbestendige tuinderssector
Provincie Gelderland ondersteunt innovatie financieel met een bijdrage van 1,6 miljoen euro. Daarmee financiert Greenport Gelderland onder meer kennisverspreiding tussen tuinders. "Ook hier zie ik weer de veerkracht van onze leden, we gingen naadloos over van fysiek naar digitaal kennis delen via digitale studiegroepen en webinars. Die verbinding tussen ondernemers stimuleren we ook, we willen samen gaan voor een toekomstbestendige tuinderssector in Gelderland.” Om die reden is Verwoert ook blij met de start van de Fruit Tech Campus in Geldermalsen. "Een hele mooi ontwikkeling, aantrekkelijk fruitteeltonderwijs is belangrijk voor het voortbestaan een gezonde sector. Er is aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen in de teelt, techniek en data en daarom is deze opleiding ook beschikbaar voor andere sectoren dan de fruitteelt.” De Fruit Tech Campus is nu regionaal ingestoken, Verwoert hoopt op een landelijke uitrol.

Een bewogen maar leerzaam jaar, zo kijkt Verwoert terug op 2020. "We waren er voor onze leden en ik merk dat dat wordt gewaardeerd.” Ook in 2021 vindt Verwoert betrokken zijn bij de Gelderse tuinders het belangrijkste speerpunt voor Greenport Gelderland. "Met betrokkenheid kunnen we de ondernemers motiveren goed te ondernemen. Wij willen graag de linking pin zijn tussen ondernemers onderling en overheid.” Kennis uitwisselen over duurzaam ondernemen tussen sectoren onderling, afstemmen met de politiek en innovatieve projecten uitrollen. "Vooruit blijven gaan.” 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA