Projecten
 
Collectieve CO2 voorziening Bommelerwaard
De Bommelerwaard wil van het gas af. CO2 levert een groot aandeel van het broeikasgaseffect. CO2 heeft echter ook een belangrijk voordeel: het bevordert plantengroei.... » lees meer
Ondiepe geothermie
Geothermie is een techniek waarmee warm grondwater wordt opgepompt. Het grondwater kan gebruikt worden om op duurzame manier kassen te verwarmen.... » lees meer
Kaskrakers
Kom in de Kas bestaat in 2018 50 jaar. Het kijken in de kas blijft onverminderd populair, mensen willen graag weten wat er in de kas gebeurd. Hier geven we door middel van Kaskrakers een virtuele opschaling aan.... » lees meer
ProefLOKAAL Bommelerwaard: verdienmodellen

ProefLOKAAL Bommelerwaard verbindt producenten en consumenten. Hoe? Door puur en lekker eten.

... » lees meer
CropObserver
Het sturen op fotosynthese bij plantengroei is een uitdaging. De CropObserver is een sensor waarmee flinke stappen in de goede richting worden gezet.  ... » lees meer
Glastuinbouw Bommelerwaard Waterproof
Een collectieve oplossing voor het zuiveren van afvalwater door tuinbouwbedrijven.... » lees meer
Integrale gebiedsaanpak Energie
Gebiedsverkenningen Tuil/Est, Next Garden en uitvoeringsaanpak Bommelerwaard en Neerijnen.... » lees meer
« afbeelding 1 van 1 »
Ondiepe geothermie

Geothermie is een techniek waarmee warm grondwater wordt opgepompt. Het grondwater kan gebruikt worden om op duurzame manier kassen te verwarmen. In dit project wordt het potentieel om aardwarmte te winnen in Bommelerwaard en Neerijnen inzichtelijk gemaakt.

Een eerste project wordt bij augergine-teler Greenbrothers in Zevenbergen gerealiseerd met ondiepe geothermie in combinatie met warmtepompen. Deze ontwikkeling met grote belangstelling gevolgd vanwege de zoektocht naar alternatieven voor fossiele brandstoffen. Hoewel de kostprijs van ondiepe geothermie hoger is dan kasverwarming met WKK/ketel, is er in de Bommelerwaard mogelijk wel een (technisch) positief toekomstperspectief voor ondiepe geothermie. Met name de locatie is daarbij bepalend. Studies zijn tot op heden uitgevoerd op hoofdlijnen. Nader onderzoek is daarom nodig. In dit project wordt de potentie van van deze techniek voor het gebied verder verkend.

In aardlagen is veel warmte aanwezig. Hoe dieper men in de aarde boort hoe warmer, en dat geldt dus ook voor het grondwater. Ieder 100 meter onder de grond stijgt de temperatuur van het water met 3 graden. Op 2000-2500 meter diepte is het grondwater wel tussen de 80 en 100 graden Celsius. Als lokale warmtebron is dit een duurzaam alternatief. Bovendien wordtbij het oppompen van water nauwelijks CO2 of andere emissies uitgestoten. Boren op 2000-2500 meter diepte is echter lang niet voor elke ondergrond geschikt. Daarom biedt ondiepe geothermie op 500-1250 meter diepte meer mogelijkheden.

Om het warme water uit de grond op te pompen, worden twee putten geboord. Het warme water wordt opgepompt en via een warmtewisselaar wordt de warmte uit het water doorgegeven aan het warmtenet in de kas. Het afgekoelde water wordt terug gepompt de grond in, zodat de grondwaterdruk op peil blijft en het water weer opgewarmd wordt.

Meer weten? Neem contact op met Gerard Selman.


 
 


 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA