Thema's van het Glastuinbouwpact 

Het Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen werkt aan ondernemersgerichte thema's. Deze thema's vormen de kaders voor het ontwikkelen van activiteiten en projecten. Klik hier voor een impressie van de projecten in een Prezi-presentatie.

 
 

Markt en Keten 

Het Glastuinbouwpact zet in op het thema Markt & Keten. De focus van ondernemers in de Bommelerwaard & Neerijnen is sterk gericht op productinnovatie blijkt uit het rapport Tuinbouwvisie Bommelerwaard 2012 (KEO 2017 Rabobank). Het Glastuinbouwpact faciliteert in het meegaan in nieuwe bewegingen rond de markt en keten. Dit doet zij door te faciliteren en inspireren.

Onderwijs en ondernemen 

Tuinbouwbedrijven willen (internationaal) een sterke positie verwerven. Het realiseren hiervan staat of valt met goed ondernemerschap. Het Glastuinbouwpact biedt een diverse aanpak aan trainingen, vaak in samenwerking met andere partijen. Zo werkt het Glastuinbouwpact in het kader van de HCA (Human Capital Agenda) Greenport Gelderland samen met het Helicon en Horti-Bedrijfsschool.


Innovatie water 

Doelstelling onder dit thema is om emissie naar het oppervlaktewater terug te dringen. De glastuinbouw neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om het verminderen van de emissie naar het oppervlaktewater. Het Glastuinbouwpact draagt bij aan het traject rond het ontwerp & dimensionering van het (nieuwe) rioolstelsel voor de glastuinbouw. Daarnaast wordt de pilot 'Chrysant op water' ondersteund.


Innovatie Energie 

Energie is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering in de glastuinbouw. Energiekosten vormen een substantieel onderdeel van de bedrijfskosten. Het Glastuinbouwpact staat voor het stimuleren van duurzame innovaties op het gebied van energie. Zij zoekt daarvoor samenwerking met energiemaatschappijen en andere partijen.

Leefomgeving 

De glastuinbouw heeft de Bommelerwaard & Neerijnen veel moois te bieden. Het is een innovatieve sector met betrokken ondernemers die zorgen voor dynamiek en werkgelegenheid in het gebied. Tegelijkertijd is ondernemen met en betrokkenheid bij de direct omgeving van belang voor de 'license to produce'.  

Arbeid en werkgeverschap 

De glastuinbouw in de Bommelerwaard & Neerijnen zorgt voor werkgelegenheid in de regio. Goed werkgeverschap is hierbij een belangrijk uitgangspunt, zowel voor werknemers uit de regio als voor buitenlandse werknemers. Daarnaast is het van belang dat de tuinbouw onder de aandacht gebracht wordt bij jongeren als een interessante potentiële werkomgeving.

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA